Specjalizujemy się w kursach przygotowujących do egzaminów Cambridge. Dlugość kursu zależy od wyjściowego poziomu słuchacza. Każdy semestr to starannie przygotowane zajęcia ćwiczące: gramatykę, rozszerzające słownictwo i pogłębiających umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia.

Informacje o egzaminach certyfikacyjnych:

Kurs FCE – First Certificate in English
Kurs CAE – Certificate in Advanced English
Kurs CPE – Certificate of Proficiency in English
Kursy BEC – Business English Certificates

>Sprawdź termin egzaminu<