Specjalizujemy się w kursach przygotowujących do egzaminów Cambridge.
Kursy są jedno, dwu- lub trzysemestralne, a każdy semestr to 60 godzin starannie zaplanowanych zajęć ćwiczących: gramatykę, rozszerzających słownictwo i pogłębiających umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia.

Informacje o egzaminach certyfikacyjnych:

Kurs FCE – First Certificate in English
Kurs CAE – Certificate in Advanced English
Kurs CPE – Certificate of Proficiency in English
Kursy BEC – Business English Certificates

Gwarancja MME działa! Wszyscy którzy sprostali warunkom  zdali egzaminy w czerwcu!

>Sprawdź termin egzaminu<